Villkor

Om Elexperter

Hemsidan Elexperter ägs och drivs av Smartproduktion Sverige AB, benämnt som Smartproduktion i texten nedan.
 • Telefon: 070 681 52 22
 • E-post: info@smartproduktion.se
 • Org Nr. 559252-5512
Hemsidan är en offertsajt med syfte att koppla samman privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar (benämnda "beställaren") med granskade företag (benämnda "företag"). Att fylla i sidans formulär för att skapa en förfrågan till företag är helt kostnadsfritt och utan köpkrav. När en förfrågan skickats vidare från Smartproduktion till företag är det upp till företaget och beställaren att gå vidare i sin upphandling, där slutar Smartproduktions involvering.

Granskade företag

Smartproduktion genomför en granskning av företagen innan vi inleder ett samarbete. Vi går igenom punkterna nedan för att säkerställa kompetenta & kunniga företag. Vid misstanke om större förändring inom bolaget eller om missnöjda beställare hör av sig till Smartproduktion genomförs en ny granskning omgående.
 • Ekonomisk granskning
  Företaget ska ha tillräckligt god och stabil finansiell och ekonomisk ställning så att ett projekt med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar på grund av ekonomiska problem. Smartproduktion kontrollerar företagets kreditvärdighet och betalningsförmåga via UC AB Sverige.

  Företaget ska minst inneha riskklass 3. I de fall som företag saknar eller har lägre ranking samt för nystartade företag kommer en individuell bedömning att ske. Den inviduella bedömningen sker utifrån fem ekonomiskt relevanta parametrar uppsatta av Smartproduktion, och för att ett företag ska få passera krävs det att minst 4 av dessa 5 uppnås. Företaget kan även till styrka sin ekonomiska kapacitet genom exempelvis ett moderbolaget eller annan garants behöriga företrädare eller genom ett revisorsintyg utvisande motsvarande kreditbetyg.

  Kontroll att företaget innehar F-skattsedel görs i samband med den ekonomiska granskningen. 
 • Yrkeskunnig personal
  För att ett företag ska få ta del av förfrågningarna som kommer in via Elexperter skriver Smartproduktion Sverige AB ett avtal med företaget. I samband med avtalet intygar företaget att de har yrkeskunnig personal och följer Svensk lagstiftning.

  Smartproduktion kontrollerar inte företagets innehav av avtalsförsäkring, garantier eller certifikat. Det är något vi hänvisar och uppmanar beställaren att själv granska.
 • Kundrecensioner
  Smartproduktion kontrollerar kundrecensioner från följande platser: Google recensionssystem, Reco, Hitta, Facebook (recensioner), Eniro, Trustpilot och liknande. Smartproduktion ansvarar inte för att personer som använder vår offerttjänst blir nöjda med arbetsprocessen eller slutresultatet.
  • Företaget ska erhålla bra betyg för att få finnas med som anslutet bolag.
  • Om recensioner saknas försöker Smartproduktion i den möjligaste mån kontakta tidigare referenser

Ansvarsfrihet

Smartproduktion är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan beställare och företag. Vid eventuella tvister som kan uppstå mellan beställare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, skada, tvister gällande arbetet eller utebliven betalning har inte Smartproduktion något ansvar.

Vid omständigheter som kan härledas till Elexperter, exempelvis felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete har beställare ingen rätt att kräva Smartproduktion på ersättning för ekonomisk eller annan skada. 


Vidarebefordring av personuppgifter till anslutna företag

Vi vidareförmedlar beställares förfrågningar till anslutna företag, utvalda av oss, som sedan mottar förfrågan. Förfrågan skickas ut per e-post, genom Smartproduktions interna CRM-system samt i vissa fall via SMS (om godkänt av företaget) till utvalda kontaktpersoner på företaget.

Företagen ansvarar själva för att hantera kontaktuppgifterna korrekt och enligt GRPD. Det informeras och står med i avtal som ansluta företag signerar med Smartproduktion.

Tredje part
Företagen har inte rätt att förmedla vidare förfrågan till tredje part om de exempelvis själva ej har möjlighet att besvara förfrågan. Företagen har dock möjlighet att delge information om ett projekt till underleverantörer och/eller samarbetspartners om det behövs. En sådan överenskommelse sker då utan inblandning av Smartproduktion eller Elexperter. 

Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi följer GDPR på:
/legalt/integritetspolicy

Information på hemsidan

De artiklar som finns publicerade på hemsidan skrivs för att ge bättre förståelse för beställare. Smartproduktion arbetar aktivt för att innehållet på hemsidan ska vara korrekt, men kan ej garantera detta. Exempelvis vid förändring av ROT-avdrag eller andra skattemässiga regler. Om det förekommer material på hemsidan som inte är korrekt äger inte beställare rätt att sätta några krav på Smartproduktion. Vi försöker vara en informationskälla för att hjälpa beställare att hitta hjälpsam information. 


Befrielsegrunder (force majeure)

Om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet (force majeure) är Smartproduktion befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse.


Ändringar av villkor

Villkoren kan komma att ändras om Smartproduktion ser anledning till detta eller om lagstiftning kräver. Förebud ges ej till beställare vid sådant tillfälle och beställare ansvarar själv att kontrollera villkoren regelbundet.

Integritetspolicy

Vi på Elexperter (en del av Smartproduktion) följer GDPR och behandlar dina personuppgifter med största respekt. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Formulär

Använder du formulären på hemsidan så lagras informationen vilket är i linje med vår integritetspolicy. Nedan hittar du en lista på formulär som vi använder och attributen vars data vi lagrar.

Kontakta oss

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Meddelande
Kolla in formuläret här
Formulär till bostadsrättsförening som behöver elektriker

För din trygghet är offerterna via Elexperter kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter och erbjudanden. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad önskar du hjälp med?
 • Fastighetens byggnadsår:
 • När vill du ha hjälp?
 • Beskriv ditt projekt:
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Namn på bostadsrättsförening
 • Namn på kontaktperson
 • Postnummer och ort
 • Är kontaktpersonen med i styrelsen?
Kolla in formuläret här
Formulär till företag som behöver elektriker

För din trygghet är offerterna via Elexperter kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter och erbjudanden. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad önskar du hjälp med?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Fastighetens byggnadsår:
 • När vill du ha hjälp?
 • Beskriv ditt projekt:
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Adress, ort & postnummer
 • Postnummer och ort
 • Fullständigt namn på kontaktperson
 • Företagsnamn
Kolla in formuläret här
Formulär till privatpersoner som behöver elektriker

För din trygghet är offerterna via Elexperter kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter och erbjudanden. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fullständigt namn
 • Postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Adress, ort & postnummer
 • Vad önskar du hjälp med?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Fastighetens byggnadsår:
 • När vill du ha hjälp?
 • Beskriv ditt projekt:
Kolla in formuläret här
Formulär till elbesiktning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Adress, ort & postnummer
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Vad önskar du hjälp med?
 • Hur stor är golvytan där golvvärmen ska utföras / repareras?
 • Fastighetens byggnadsår:
 • Beskrivning
 • Vilken typ av golvvärme gäller det?
 • När vill du ha hjälp med elbesiktningen?
Kolla in formuläret här
Formulär till golvvärme

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • När vill du ha hjälp med golvvärmen?
 • Vad önskar du hjälp med?
 • Fastighetens byggnadsår:
 • Beskrivning
 • Hur stor är golvytan där golvvärmen ska utföras / repareras?
 • Vilken typ av golvvärme gäller det?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress, ort & postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär till elcentral

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Vad är du ute efter?
 • Fastighetens byggnadsår:
 • När vill du ha hjälp med belysningen?
 • Beskrivning
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress, ort & postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär till belysning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fastighetens byggnadsår:
 • När vill du ha hjälp med belysningen?
 • Vilken typ av belysning är du ute efter?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Beskrivning
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär till solceller & solpaneler

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad är det för vinkel på ditt tak?
 • Uppskattad yta
 • Uppskattad elförbrukning i kWH per år
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Typ av fastighet
 • Beskrivning
 • Vilken installationsform passar dig bäst?
 • Adress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Postnummer & ort
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress, ort & postnummer
 • Postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär till laddbox

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken installationsform passar dig bäst?
 • Har du en elbil eller laddhybrid?
 • Önskar du installation av laddboxen?
 • Önskas möjligheten att ladda två stycken bilar samtidigt?
 • Vad är det för vinkel på ditt tak?
 • Vart ska laddboxen placeras?
 • Uppskattad yta
 • Beskrivning
 • Uppskattad yta
 • Uppskattad elförbrukning i kWH per år
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Adress, ort & postnummer
 • Postnummer & ort
Kolla in formuläret här
Enklare formulär till elektriker

För din trygghet är offerterna via Elexperter kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter och erbjudanden. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad önskar du hjälp med?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Fastighetens byggnadsår:
 • När vill du ha hjälp?
 • Beskriv ditt projekt:
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, Postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Kolla in formuläret här
Litet formulär till elektriker

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad önskar du hjälp med?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Fastighetens byggnadsår:
 • När vill du ha hjälp?
 • Beskriv ditt projekt:
 • Adress, ort och postnummer
 • Fullständigt namn
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Kolla in formuläret här
Formulär till elektriker

För din trygghet är offerterna via Elexperter kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter och erbjudanden. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Postnummer och ort
 • Adress, ort & postnummer
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Fastighetens byggnadsår:
 • När vill du ha hjälp?
 • Vad önskar du hjälp med?
 • Beskriv ditt projekt:
Kolla in formuläret här

Vill du utöva dina rättigheter och ta bort den lokala lagrigen kopplat till formulären så klicka nedan.

Integritetspolicy, villkor & hantering

Villkor

Läs vår villkor här.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här.

Cookies-inställningar

Hantera Cookies-inställningar här.

Begär data

Gör en dataförfrågan genom formuläret.

Analysera & jämför dina
offerter med AI

Jämför offerter