Minska dina elkostnader med förnybar solenergi!

Visste du att du sannolikt kan minska dina elkostnader rejält med förnybar solenergi? Här går vi igenom allt du behöver veta om att installera solceller – från hur det fungerar till vem som kan installera det!

Med egna solceller på taket kommer du att sänka dina elkostnader. Solcellerna producerar din egen gröna el och som bonus kan du också välja att sälja överskottet av din förnybara el. Mer än 40 000 hushåll i Sverige har redan installerat solceller på sina hustak. Enligt Energimyndigheten kommer över 50 procent av de svenska hushållen inom 10 år att ha en egen anläggning för solenergi.

 

Förnybar el och solenergi, hur fungerar det?

På två timmar tar jorden emot lika mycket solenergi som hela världens befolkning använder under ett år! Att installera solceller är ett smart och effektivt sätt att fånga solenergi och omvandla den till förnybar el.
 
Det fungerar på följande sätt:
Då solstrålarna träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av solcellen. En ledning som är kopplad mellan solcellens fram- och baksida bildar då el i form av likström. En så kallad växelriktare omvandlar likströmmen till växelström för att elen ska kunna användas i fastigheten.

Fördelar med solceller och solenergi

  • Lägre energikostnader.
  • Bra för miljön: den förnybara elen som produceras av solenergin är utsläppsfri.
  • Att installera solceller på taket är en bra investering då värdet på fastigheten ökar. 
  • Ju mer egen el du producerar själv desto mindre påverkas du av höjningar av elpriserna.
  • Solenergianläggningen är i princip underhållsfri.


Solceller lönar sig i längden

Att installera solceller på ditt hus är en säker och lönsam investering. Man kan räkna med att solcellsanläggningen har återbetalat sig på mindre än 10 år. Därefter har du trygg och gratis förnybar el i ytterligare minst 20 år eftersom man kan räkna med att anläggningen håller i 30 år. 

 

Att sälja sitt elöverskott

Om din solcellsanläggning är kopplad till elnätet och om den producerar mer el än du behöver, matas överskottet ut på det externa elnätet. Du får betalt för överskottelen av din nätägare! Elnätsbolaget ansvarar för att elen som matas ut mäts på korrekt sätt. 

Normalt kräver de flesta elleverantörer att du också är förbrukningskund hos dem. Det finns också möjlighet att ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten för din elproduktion. Certifikatet är ett stöd som ges till all förnyelsebar elproduktion.

 

Vem kan installera solceller?

Äger du ett hus – en villa, radhus, kedjehus eller sommarstuga? Har huset ett tak? Då kan du använda solceller! 

Hur bra solcellsanläggningen kommer att fungera på just ditt hustak beror på takets yta, lutning och väderstrecket. Det optimala är söderläge, 10–50 graders lutning och att taket inte skuggas av träd. Ett generellt mått är att en vanlig villa och villaförbrukning behöver cirka 50–60 kvadratmeter takyta.


Behöver man bygglov?

Innan du påbörjar installationen av solceller är det viktigt att kontrollera med kommunen om det krävs bygglov. Din utrustning måste också vara godkänd för att användas i elnätet. Kontakta ditt elnätsbolag innan du börjar installationen.

Kostnadskalkyl för solceller

Man behöver göra en noggrann kalkyl för att få svar på hur mycket din solcellsanläggning kommer att kosta. Det är ett flertal faktorer som påverkar priset, till exempel anläggningens storlek, vilken verkningsgraden är, tillbehörens pris samt kostnaderna för installationen.

 

Mycket generellt kan man säga att priset för ett solcellspaket för ett normalstort hus brukar ligga på mellan 100 000 och 150 000 kronor, inklusive moms och innan man fått eventuella bidrag för installationen. Om man kan utnyttja det statliga investeringsstödet landar kostnaden förmodligen istället på mellan 65 000 och 100 000 kronor. 

 

Här kan du hämta ekonomisk stöd för att installera solceller

  • Hos Länsstyrelsen kan du söka investeringsstöd för att på så sätt minska investeringskostnader. 
  • Om inte investeringsstöd kan utnyttjas så kan man istället använda sig av ROT-avdraget för arbetskostnaden vid installationen av solcellsanläggningen. ROT-avdraget innebär att man får tillbaka 30% av arbetskostnaderna för montage och installation. 
  • Som privatperson kan du nyttja skattereduktion för grön teknik motsvarande 15 procent av totalkostnaden för ett solcellssystem.
  • Sedan 1 januari 2015 får du även skattereduktion på överskottsel som du låter gå tillbaka i elnätet.

 

Anlita behörig elektriker när du installerar solceller

Den elektriska anslutningen ska alltid göras av behörig elektriker, eftersom det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på rätt och säkert sätt. Du kan läsa mer om detta på Elsäkerhetsverket. På deras hemsida finns information om vad som är viktigt att tänka på när det gäller elsäkerhet.


För att avgöra om en anläggning blir lönsam för dig behöver du först och främst efterfråga några offerter. Alla seriösa leverantörer av solceller kan också hjälpa dig att göra en kalkyl hur mycket förnybar el som solceller på ditt tak kan ge. Kalkylen ska svara på mycket el du behöver producera för att investeringen ska löna sig. Du kan också få hjälp att räkna på hur du kan minska kostnaderna genom att söka det statliga solcellsstödet eller ROT-avdrag för installationsarbetet samt vilka intäkter du kan få genom att sälja överskottsel.

Jämför offerter hos Solexperter

På vår andra offersajt Solexperter kan du ta del av vår smidiga offerttjänst som gör att du kan få upp till fem offerter från företag som arbetar med solceller. Det är helt kostnadsfritt att göra en offertförfrågan och du binder dig inte till någonting. Välkommen att göra en offertförfrågan redan idag!

Få upp till 5 kostnadsfria offerter från granskade elektriker