Vad är en normalförbrukning av hushållsel?

Elförbrukningen i ett hem består av den hushållsel som används av de boende i hemmet men också för uppvärmning av egna fastigheter. Det finns några saker man kan göra för att minska sina elkostnader. Här kan du läsa mer om vad som är normalförbrukning av elektricitet.

Så gott som samtliga bostäder i Sverige är ansluta till ett elnät så att de boende kan erhålla elektricitet så att de kan driva elektriska produkter, få ljus och värme. Hushållsel omfattar inte elektricitet för uppvärmning utan är den elektricitet som används av de boende i bostaden.

 

Normalförbrukning av hushållsel

Vad som anses vara normalförbrukning av hushållsel beror på hur stor bostad man har, om de boende är en barnfamilj eller ett äldre par och vilket typ av elektrisk utrustning som man använder i hemmet. 

  • För en liten lägenhet är normalförbrukning av hushållsel cirka 2 000 – 2 500 kWh per år medan det för en större bostad kan uppgå till det dubbla. 
    • Om man även använder elektricitet för uppvärmning av sin bostad och varmvatten tillkommer ytterligare cirka 20 000 kWh per år för en normalstor villa.

Minska sin elförbrukning

För att minska hushållselförbrukningen och därmed sina elkostnader för hushållselen kan man försöka använda tvättmaskin och diskmaskin under tider då elpriset är lägre. Man bör stänga av dator och tv då dessa inte används och se till att inte ha lampor tända i rum som man inte vistas i. Dock blir besparingarna marginella.

 

Om man däremot vill göra större besparingar för sina uppvärmningskostnader kan man se till att man har välisolerade fönster eller kanske installera en värmepump. Det kan minska energikostnaderna för uppvärmningen med 50 % eller mer.

 

Kontakta ett lokalt elföretag

Hos oss på Elexperter kan du komma i kontakt med kvalitetsgranskade elföretag på din ort som kan hjälpa dig med energisparande åtgärder. Du kan också göra en kostnadsfri offertförfrågan och få offerter från upp till fem stycken granskade elföretag i ditt närområde. 

Få upp till 5 kostnadsfria offerter från granskade elektriker