Elsäkerhet - Viktigt att känna till!

Genom att ha koll på hur du får en god elsäkerhet i din bostad minskar du risken för skador på människor och egendom rejält. Här går vi igenom att du behöver veta om ditt eget ansvar för elsäkerheten i din bostad. Vi ger dig även praktiska tips för en god elsäkerhet!

För att undvika skador på människor och egendom är det viktigt att man har koll på elsäkerhet – alltså att man tillämpar ett säkerhetstänk i allt som rör elen i en fastighet samt att man håller sig uppdaterad om Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Men vad behöver man egentligen ha koll på? På Elexperter har vi koll på elsäkerhet och Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Här går vi igenom allt du som privatperson behöver veta om elsäkerhet!

 

Elsäkerhet i bostaden: ditt ansvar som privatperson

Du bär alltid ansvaret för att elsäkerheten i din bostad, och det är viktigt att vara medveten om att det kan vara straffbart att genomföra elinstallationer du inte har behörighet till. Det finns flera strikta regler som du behöver ta hänsyn till både för din egen säkerhets skull, men också för att undvika skador på din egendom och tråkiga försäkringsbesked.
 
Ditt ansvar för elsäkerheten i din bostad som sammanfattas i tre punkter:

 • Du behöver regelbundet kontrollera samt underhålla dina elprodukter för att säkerställa att de är säkra och fungerar som de ska. Du är även ansvarig för att se till att de används på rätt sätt.
 • Du ansvarar för att använda elanläggningen i din bostad på ett säkert sätt. En elanläggning innefattar bland annat elcentral, strömbrytare och vägguttag. I de fall du äger bostaden du bor i behöver du dessutom kontrollera och underhålla elanläggningen för att säkerställa att den fungerar optimalt över tid.
 • Du ansvarar för att de elarbeten som görs i din bostad utförs av personer med rätt kompetens. Du är alltid ansvarig för alla former av elinstallationer du utför på egen hand i de fall det är ett enklare elarbete som ska utföras, men behöver även försäkra dig om att du anlitar en elektriker med rätt kompetens i de fall det krävs en fackman. 

 

Tänk på elsäkerheten – anlita en fackman

Vid elarbeten är det av stor vikt att elsäkerhets- och EMC-kraven som finns i varje EU-lands lagstiftning uppfylls. Är du det minsta osäker hur ett specifikt elarbete ska utföras bör du därför alltid anlita en fackman, även om du rent lagligt får utföra arbetet själv. På så sätt kan du känna dig säker på att arbetet utförs på ett tryggt sätt enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Priset för att anlita en professionell elektriker blir dessutom ofta mindre än man tänkt sig på grund av ROT-avdraget, som gör att man får dra av hela 30 % för elektrikerns arbetskostnader.

När du vill anlita en elektriker kan du göra en offertförfrågan hos oss på Elexperter. Du får då upp till fem kostnadsfria offerter från från elektriker på din ort som vill hjälpa dig med ditt projekt inom el.

Samtliga företag vi samarbetar med har kvalitetsgranskats enligt följande kriterier:

 • Att företaget är registrerade hos Elsäkerhetsverket 
 • Att man arbetar fackmannamässigt enligt rådande branschregler
 • Att företaget har en god ekonomi 
 • Att företaget innehar F-skattesedel (nödvändigt för att du ska få göra ROT-avdrag)


Tips för dig som vill ha en god elsäkerhet i din bostad

Nedan har vi listat ett antal smarta tips som är enkla att tillämpa för att öka elsäkerheten i din bostad!

 • Ta för vana att dra ur laddare och adaptrar när de inte används. 
 • Använd alltid rätt sorts lampa i armaturer.
 • Installera en jordfelsbrytare. På så sätt får du en billig livförsäkring som dessutom skyddar mot elbränder. Har du redan en jordfelsbrytare bör du regelbundet kontrollera att den fungerar som den ska.
 • Undvik att använda många grenkontakter i en följd då detta kan orsaka överbelastning.
 • Kontrollera dina automatsäkringar eller proppar genom att ha koll på om någon av dem tenderar att bli varm. Är så fallet bör du minska antalet produkter som är kopplade till proppen eller säkringen. 
 • Om du har ojordade uttag bör du byta till jordade uttag.
 • Gör det till en vana att vara hemma när tvätt- och diskmaskinen är igång. Om olyckan skulle vara framme och en brand skulle uppstå ökar chansen att du upptäcker detta i tid.
 • Gör ditt hem barnsäkert genom att se till att alla uttag har petsskydd. Undvik även lösa sladdar och försäkra dig om att de är utom räckhåll för barnen.
 • Om du inte redan har en brandvarnare – skaffa en snarast!
 • Rengör din torktumlares filter regelbundet.
 • Köp enbart produkter som är CE-märkta.

 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Denna artiklen är baserad på information från Elsäkerhetsverket, som tar fram och beslutar och föreskrifter som rör elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet. Vi granskar och uppdaterar information kontinuerligt, men hänvisar även till Elsäkerhetsverkets hemsida om du vill läsa mer om senaste föreskrifterna och allmänna råd.

Vill du veta mer om om vad inom el man får göra själv eller vad du ska tänka på när du ska anlita en elektriker är du varmt välkommen att kontakta oss på Elexperter - vi besvarar gladeligen dina frågor och funderingar!

Få upp till 5 kostnadsfria offerter från granskade elektriker