Byta från ojordat till jordat vägguttag

Om du har ett eller flera ojordade uttag i din fastighet bör dessa av bytas mot jordade uttag. Här går vi igenom allt du behöver veta om vad jordat respektive ojordat uttag innebär och varför du enbart bör ha jordade uttag i din bostad.

Har du ett ojordat uttag i din bostad som du önskar byta ut? Det är helt klart en god idé eftersom ett jordat uttag är betydligt säkrare än ett ojordat uttag. Men vad är egentligen ett jordat respektive ett ojordat uttag? Det går vi igenom här!

 

Vad innebär jordat respektive ojordat uttag?

Jordade och ojordade uttag är kopplade på olika sätt. Ett jordat uttag leder tillbaka och bryter strömmen om något fel skulle uppstå. Detta är anledningen till att ett jordat uttag är att föredra ur ett säkerhetsperspektiv. 

 

Säkerheten

  • Sedan 1994 är det krav på att alla uttag i nybyggda hus ska vara jordade. 
  • En apparat som är kopplad till ett ojordat uttag kan bli strömförande vilket är potentiellt livshotande. Om du tar i en trasig apparat kopplad till ett ojordat uttag och du samtidigt rör vid något som är kopplat till ett jordat uttag kommer strömmen att gå rakt genom din kropp.
  • I ett rum där vatten finns indraget är det extra viktigt att du har jordade uttag. 
  • Man får inte byta ut enstaka uttag i ett rum och låta resten vara ojordade. En viktig tumregel är alltså att jordade och ojordade uttag inte får blandas i samma rum.

 

Ansvarsfrågan

Du är själv ansvarig för elsäkerheten din bostad – alltså att elen är säker och används på ett säkert sätt. Det gäller oavsett om du bor i egen villa, hyreslägenhet eller bostadsrätt. Du ansvarar också för att elarbeten i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens. 

Du får göra enklare elarbete själv om du har relevant kunskap men att byta eluttag från ojordat till jordat tillhör inte kategorin enklare arbeten. Där behöver en behörig elinstallatör anlitas. Anledningen är att bytet till jordad el från ojordad innebär att nya ledningar behöver dras från bostadens elcentral. En felaktig koppling där innebär livsfara.

 

Får man använda en elapparat med ojordad kontakt i jordat uttag?

Hur ligger det till egentligen - får man använda en elapparat med ojordad kontakt i ett jordat uttag? Apparater med gamla runda, ojordade kontakter får bara användas i ojordade uttag inomhus. De ojordade kontakterna passar inte att sticka in i ett jordat uttag - och man ska heller inte försöka göra det. 

Om du flyttar in i en bostad som är utrustad med jordade uttag kan du alltså inte ansluta dina gamla elprodukter med runda ojordade stickkontakter. Det är inte heller tillåtet att använda sig av en adapter mellan den ojordade kontakten och det ojordade uttaget. Om du vill behålla dina gamla elprodukter måste du lämna in dem till en fackman som vanligen kan hjälpa dig att justera produkterna så att du kan använda dem i din nya bostad.

 

Att välja fackman som ska utföra arbetet

Det är oftast klokt att ta in offerter från flera olika företag när du ska anlita elektriker. Då kan du jämföra pris och känna efter vilket företag som du helst vill samarbeta med.

Elexperter erbjuder en trygg och smidig offerttjänst där du helt kostnadsfritt kan göra en offertförfrågan och få offerter från upp till fem olika företag. Vi samarbetar enbart med kvalitetsgranskade företag som granskats utifrån följande kriterier:

 

  • Att personalen arbetar fackmannamässigt 
  • Att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket
  • Att företaget har F-skattsedel
  • Att företaget har en ordnad ekonomi
  • Att företaget arbetar efter de lagar och riktlinjer som gäller 


Nyttja ROT-avdraget för när du byter ojordat uttag mot jordat 

När du anlitar en elektriker för att byta ut dina eluttag och du ska betala för arbetskostnaden har du rätt till ROT-avdrag. Det är en skattesubvention som innebär att du betalar 30% mindre för elektrikerns arbetskostnad.

 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller behöver råd!

Få upp till 5 kostnadsfria offerter från granskade elektriker