Vad kostar det att installera elburen golvvärme?

Att installera elburen golvvärme i sin bostad kommer utan tvekan att öka din trivsel samtidigt som du gör en investering i din fastighet. Men vad kostar det att installera golvburen golvvärme? Och hur påverkar golvvärme dina elkostnader? Det går vi igenom här!

Går du i tankarna på att installera elburen golvvärme? Då är du inte ensam! Många upplever det som mycket behagligt att gå på ett varmt golv och överväger på grund av detta att installera golvvärme. Golvvärme ger en ökad komfort, men du vill naturligtvis inte att elräkningen ska skjuta i höjden. 

Att installera golvvärme behöver dock inte innebära en stor fördyring för dina elkostnader. Nedan går vi igenom vad som påverkar priset när du installerar golvvärme. Vi går även igenom ett antal faktorer som påverkar energiförbrukningen och därmed din elkostnad.

Vill du få offerter för att installera elburen golvvärme hos dig? Klicka här! 


Elburen golvvärme
– ett ekonomiskt val som lönar sig i längden

Jämfört med elburen golvvärme är vattenburen golvvärme normalt billigare i drift, men innebär däremot en större investeringskostnad. Det innebär att det brukar ta mycket lång tid innan den vattenburna installationen lönar sig ekonomiskt jämfört med den elburna. 

På grund av detta är den elburna värmen ofta att rekommendera, särskilt när det gäller uppvärmning av färre kvadratmeter. Man kan räkna med att en installation av elburen golvvärme håller åtminstone i 25 år.
 

Därför ska du anlita en auktoriserad elektriker för att installera golvvärme

Elburen golvvärme är en utrustning som ska anslutas till en starkströmsanläggning. Enligt Elsäkerhetsverket definieras inte bara själva anslutningen utan även värmekablar, värmefolier och annat som är en del av anläggningen. Det innebär att också dessa delar omfattas av de regler som gäller vid utförande av elinstallationsarbete. 

När du ska installera elburen golvvärme måste du alltså ta hjälp av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det är med andra ord inte - som en del tror – så att man kan lägga ledningarna själv för att sedan vända sig till behörig fackman för att sedan få installationen kontrollerad. 

 

Elinstallatören du anlitar kommer att inspektera och bekräfta att de elektriska material som ingår i installationen:

 • Överensstämmer med säkerhetsfordringarna
 • Är korrekt vald för ändamålet och monterad enligt standard och/eller tillverkarens anvisningar
 • Inte har skador eller defekter som gör att säkerheten försämras.


Vad kostar det att installera elburen golvvärme?

Vad det kostar att anlita en elektriker för att installera elburen golvvärme beror på ett antal faktorer som alla spelar in och påverkar priset för din totala investeringskostnad:

 • Materialet som behövs för installationen
  När du anlitar en elfirma för att installera golvvärme behövs material till arbetet som påverkar priset.
 • Var i Sverige du bor
  Vilket timpris olika elfirmor tar kan variera rejält beroende på var i landet du bor – bor du i en storstad behöver du ofta betala lite mer medan du vanligen kommer undan billigare om du bor i en mindre stad.
 • Elektrikerns timpris
  Det generella timpriset för elektriker ligger på cirka 400–600 kronor per timme, men kan variera rejält beroende på vilken elfirma du anlitar.

 

Elburen golvvärme - elkostnad

Något av det första de flesta av oss funderar över när man står i begrepp att installera golvvärme är hur det påverkar elkostnaden. Här listar vi några viktiga faktorer att räkna med i sammanhanget:


 • Värmekälla eller komfortvärme
  När du installerar golvvärme påverkas elkostnaden främst av huruvida den ska fungera som den huvudsakliga värmekällan i huset eller om den enbart ska fungera som komfortvärme. Om golvvärmen ska fungera som bostadens huvudsakliga värmekälla blir följaktligen elkostnaden högre än om man bara vill ha ett varmt och skönt golv att gå på.
 • Isolering
  Golvvärmens elkostnad blir klart mindre om huset är bra isolerat. Är isoleringen god slipper du kallras från fönstren och följden av det blir att golvvärmen fördelar sig jämnt i rummet vilket gör att det går åt mindre energi till uppvärmningen.
 • Bättre värmefördelning
  Att installera golvvärme innebär att man teoretiskt kan spara energi på grund av en förbättrad värmefördelning. Dessutom upplever man oftast rummet som varmare eftersom man kliver rakt på värmekällan! Det kan gå bra att sänka lufttemperaturen i ett rum med elburen golvvärme med hela 2 grader och fortfarande få en bibehållen komfort vilket i sig kan spara uppvärmningskostnader!


Att välja elfirma

Det är klokt att ta in offerter från flera olika företag eftersom du då kan jämföra pris och känna efter vilket företag du helst vill anlita. Elexperter erbjuder vi en trygg och smidig offerttjänst där du helt kostnadsfritt kan göra en offertförfrågan och få offerter från upp till fem olika företag på din ort. Vi på har självklart kvalitetsgranskat de företag som är anslutna till oss utifrån följande kriterier:

 

 1. Att personalen arbetar fackmannamässigt 
 2. Att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket
 3. Att företaget har F-skattsedel
 4. Att företaget har en god ekonomi
 5. Att företaget arbetar efter de lagar och riktlinjer som gäller 


Nyttja ROT-avdraget för när du installerar golvvärme

När du anlitar en elektriker för att installera golvvärme har du rätt till ROT-avdrag. Det är en skattesubvention som innebär att du betalar 30 % mindre för elektrikerns arbetskostnad, vilket ofta utgör en större del av den totala kostnaden för din installation

 

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om oss och hur vår offerttjänst fungerar!

Få upp till 5 kostnadsfria offerter från granskade elektriker