Vanliga elfel och hur du undviker dem

Att ha koll på vanliga elfel, varför de uppstår och hur du enkelt kan förebygga dem ökar du säkerheten i din bostad på ett enkelt sätt. Här kan du läsa om vanliga elfel och hur du undviker dem på bästa sätt!

Elfel har blivit en allt vanligare orsak till bränder – så mycket som en av tre bränder i svenska hem beror på någon typ av elfel. Du är själv ansvarig för elsäkerheten i din bostad, vilket innebär att du bör tillämpa ett säkerhetstänk i allt som rör elen i din bostad.

Men vilka är egentligen de vanligaste elfelen, hur minskar man risken för elfel och hur vet man egentligen när det är dags att anlita en elektriker? På Elexperter har vi full koll på allt som rör el. Här går vi igenom några av de vanligaste elfelen och ger dig även tips på hur du garderar dig mot dem!

 

Exempel på vanliga elfel

Det finns många exempel på elfel som lätt kan uppstå och få förödande konsekvenser. Ett vanligt elfel kan uppstå när man sätter jordade kontakter i ojordade uttag, något som kan leda till att säkringen inte löser ut och att komponenter såsom en lampa blir strömförande. Detta kan orsaka allvarliga personskador. 

Ytterligare en vanlig orsak till elfel är feldimensionerade kablar till exempelvis spisen, något som kan leda till en för hög belastning vilket i sin tur kan leda till att ledningen tar eld. 

 

Hur man undviker elfel – våra fyra bästa tips

 • Installera jordfelsbrytare - en billig livförsäkring
  Många vanliga elfel blir lättare att upptäcka om man installerar en jordfelsbrytare. Det smidigaste sättet att identifiera ett elfel är ofta slå av alla så kallade dvärgbrytare i elcentralen och därefter slå på jordfelsbrytaren. Skulle jordfelsbrytaren återigen slås av så ligger felet på den inkommande elen. Skulle inte jordfelsbrytaren lösa ut så kan man slå på en dvärgbrytare i taget för att lokalisera elfelet.
 • Byt dina ojordade uttag till jordade
  Genom att byta dina ojordade uttag till jordade minskar du risken för elfel rejält. Ett jordat uttag leder - till skillnad från ett ojordat - tillbaka och bryter strömmen om det skulle bli något fel på apparaten.
 • Besiktiga dina elprodukter och installationer
  De flesta typer av elfel går att undvika genom att ta för vana att regelbundet besiktiga elutrustning och installationer och att alltid omedelbart åtgärda eventuella brister. Om du har ett proppskåp av en äldre modell bör du se över huruvida den fungerar optimalt eller om det kan vara så att det är dags att byta till en modern elcentral. Äldre elinstallationer tenderar nämligen att vara opålitliga och ha en begränsad flexibilitet, vilket kan leda till elfel. Livslängden på en elcentral varierar, men vanligtvis ska de bytas ut efter 30–50 år.
 • Se till att rätt person utför jobbet
  När du ska byta ut eller installera nya elprodukter är det även viktigt att personen som utför installationen har tillräckligt med kompetens inom området. De allra flesta elinstallationsarbeten ska utföras av behöriga elektriker, men vissa typer av elarbeten får du som fackman utföra på egen hand under förutsättningen att du besitter rätt kompetens. Läs mer här om vad inom el du får göra själv.

 

Hur vet man när det är dags att anlita en elektriker? 

Om du känner dig det minsta osäker på om dina elprodukter och elinstallationer fungerar optimalt eller om du är osäker på hur ett elarbete ska utföras ska du alltid anlita en elektriker. Detta är det bästa sättet att förebygga elfel som kan leda till skador på både människor och egendom och som även kan leda till tråkiga försäkringsbesked. Har du inte anlitat en fackman finns det nämligen risk att ärendet inte blir beviljat av ditt försäkringsbolag, vilket kan bli en kostsam historia. Att tänka att man sparar tid och pengar på att själv göra en elinstallation är alltså ingen bra idé.

 

Nyttja ROT-avdraget när du anlitar elektriker

Tack vare ROT-avdraget, som ger dig som privatperson rätt att dra av hela 30 % av elektrikers arbetskostnader behöver detta heller inte bli särskilt dyrt. 

 

Jämför offerter hos oss när du vill anlita elektriker  

När du vill anlita elektriker kan du göra en kostnadsfri offertförfrågan hos oss på Elexperter. Du får då upp till fem kostnadsfria offerter från elektriker på din ort som kan hjälpa dig med allt från att kontrollera att dina elprodukter fungerar som de ska till att installera jordfelsbrytare och mycket mer. Vi samarbetar endast med seriösa företag med behörig personal som arbetar enligt rådande branschregler och är registrerande hos Elsäkerhetsverket.

Få upp till 5 kostnadsfria offerter från granskade elektriker